ثبت رسمی کارگروه واژه گزینی انجمن در فرهنگستان زبان

به اطلاع می رساند کارگروه واژه گزینی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ثبت رسمی شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک درج شده مراجعه بفرمایید

https://b2n.ir/TechWords

Leave a Reply

Your email address will not be published.