ثبت رسمی کارگروه واژه گزینی انجمن در فرهنگستان زبان

به اطلاع می رساند کارگروه واژه گزینی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ثبت رسمی شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک درج شده مراجعه بفرمایید

https://terminology.apll.ir/fa/%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86/

Leave a Reply

Your email address will not be published.