در راستای اهداف و برنامه‌های انجمن بینایی‌ماشین و پردازش‌تصویر ایران، کمیته تخصصی امور بین‌الملل وظیفه برنامه‌ریزی، هدایت و ایجاد ارتباطات علمی با افراد حقیقی و حقوقی و مراکز علمی، دانشگاهها و پژوهشگاهها را به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر از ظرفیت‌های بین الملی به عهده دارد. این کارگروه تخصصی توسط آقای دکتر مهدی چم پور هدایت می‌شود و اعضای این کارگروه به شرح زیر می‌باشند.

آقای دکتر کاظم فولادی، دانشگاه تهران

خانم دکتر ملیحه جاویدی، دانشگاه صنعتی قوچان

آقای دکتر پژمان راستی، دانشگاه آنژه فرانسه

به منظور ارتباط با دبیر کارگروه می توانید از طریق آدرس ایمیل jampour@qiet.ac.ir با ایشان مکاتبه فرمایید.