در راستای اهداف و برنامه‌های انجمن بینایی‌ماشین و پردازش‌تصویر ایران، کمیته تخصصی شاخه‌های دانشجویی، وظیفه تشویق دانشجویان به تاسیس شاخه‌ دانشجویی تخصصی بینایی ماشین و پردازش تصویر در دانشگاههای کشور و برگزاری برنامه‌های علمی اعم از مسابقات و رقابت‌های فنی، شناسایی و تقدیر از دانشجویان و گروههای برتر، تقدیر از پایان‌نامه و رساله برتر و به طور کلی ایجاد شور و پویایی مبتنی بر دانش را به عهده دارد. این کارگروه تخصصی توسط خانم دکتر مریم تقی‌زاده هدایت می‌شود و اعضای این کارگروه به شرح زیر می‌باشند.

آقای دکتر مهدی چم پور

خانم دکتر مریم کریمی

به منظور ارتباط با دبیر کارگروه می توانید از طریق آدرس ایمیل maryam_td121@yahoo.com با ایشان مکاتبه فرمایید.