برای پاسداشت زبان فارسی و در راستای اهداف انجمن بینایی‌ماشین و پردازش‌تصویر ایران، کمیته تخصصی واژه‌گزینی وظیفه پایش و پیکره‌بندی واژگان نوین، برنامه‌ریزی و سازمان دهی واژه‌گزینی در حوزه بینایی‌ماشین و پردازش‌تصویر را در همکاری و هماهنگی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عهده دارد.

اعضای کمیته تخصصی واژه گزینی

  • خانم دکتر شهره کسایی
  • آقای دکتر حمید ابریشمی مقدم
  • آقای دکتر احسان اله کبیر
  • آقای دکتر رضا صفابخش
  • آقای دکتر محمدشهرام معین
  • خانم دکتر مهرنوش شمس فرد
  • آقای دکتر مهدی ازوجی (دبیر کارگروه واژه گزینی)

برای مکاتبه با دبیر کارگروه واژه‌گزینی می توانید از طریق ایمیل با آقای دکتر ازوجی m.ezoji@nit.ac.ir در ارتباط باشید.