You are currently viewing فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی به شیوه استاد محور

فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی به شیوه استاد محور

دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای اجرای سیاست های حمایت و هدایت از دانشجویان برتر و به استناد آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور در دوره دکتری تخصصی و مطابق با آیین نامه، از بین دانش آموختگان و دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت عتف برای سال تحصیلی 1403-1404 برای دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون و استعداد درخشان و با رعایت شرایط زیر دانشجو می پذیرد.

دانلود اطلاعیه

دانلود فایل عناوین

 

دیدگاهتان را بنویسید