You are currently viewing ثبت رسمی کارگروه واژه گزینی انجمن در فرهنگستان زبان

ثبت رسمی کارگروه واژه گزینی انجمن در فرهنگستان زبان

به اطلاع می رساند کارگروه واژه گزینی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ثبت رسمی شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک درج شده مراجعه بفرمایید

https://b2n.ir/TechWords

دیدگاهتان را بنویسید